Choroby oczu: schorzenia siatkówki i ciała szklistego to uleczalne choroby oczu

blog_2

Takie schorzenia, które dotykają siatkówki albo ciała szklistego mogą pojawiać się zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Obecnie mamy wiele różnych metod w medycynie, dzięki czemu ich leczenie staje się łatwiejsze. Problemów z oczami naprawdę jest wiele i tutaj warto zastanowić nad leczeniem chirurgicznym. Wykonuje się już naprawdę wiele poważnych zabiegów, które mogą działać pozytywnie na nasze oczy. Schorzenia siatkówki leczone są najczęściej w formie operacyjnej. Tutaj metod leczenia zmieniają się w ostatnich latach bardzo mocno i rzeczywiście są na bardzo dobrym poziomie. Leczenie siatkówki oraz ciała szklistego obejmuje także leczenie zachowawcze. Gdy będzie chodzić o leczenie laserowe to bardzo często w grę wchodzą zabiegi, które są powtarzane co jakiś czas i przyjmują formę terapii na siatkówce oka.

Natomiast metody chirurgiczne będą obejmować naprawdę wiele różnych czynności, które realizuje się na zewnątrz oka ale także będą w części realizowane na naszej gałce ocznej. Używa się o tego specjalnie przygotowanych do oczu mikronarzedzi. W wielu przypadkach witrektomia to ostatni zabieg jaki się wykonuje i jest to jakby ostatnia deska ratunku. Zabieg ten stosowany jest przede wszystkim po to, by stabilizować oraz poprawiać funkcje związane z siatkówką. Technika polega tutaj na tym, że ciało szkliste jest wycięte mechaniczne. To największa tylna komora oka. W czasie zabiegu narzędzia są wprowadzone do oka razem z odpowiednimi substancjami, które pomagają taki zabieg wykonywać. Po wyjęciu ciała szklistego wprowadza się do oka substancję, która ma się stać jakby elementem zastępczym.